אנדיב סגול

אנדיב סגול
אנדיב סגול
2-3 יחידות במארז